Freight Elevator

ลิฟต์บรรทุกขนาดใหญ่ ใช้สำหรับบรรทุกสิ่งของ ลิฟต์ประเภทนี้มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ขนาดบรรทุก 1000 ก.ก. ขึ้นไป
โดยส่วนมากจะมีพาเลทบรรทุกของเข้าไปหรือ มีรถเข็นสินค้าเข้าไปด้วย แล้วแต่ลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย
ตามความเหมาะสม ลิฟต์ประเภทนี้เหมาะสำหรับใช้ภายในโรงงาน คลังสินค้า หรือโกดังเก็บของ


Entrance Door

Car Enclosure