ตู้ควบคุมการทำงานลิฟต์

                     ตู้ควบคุมของลิฟท์ระบบ VVVF

           เป็นระบบควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยใช้ชุด MRICO PROCESSOR

ควบคุมการทำงานของลิฟท์ทั้งระบบแบบ Full Collective Control โดยผู้โดยสารเพียงแต่กดปุ่มเลือกชั้นที่ต้องการเท่านั้น ลิฟท์จะวิงไปรับ-ส่งตามชั้นต่างๆ ได้ทั้งขาขึ้นและขาลง โดยไม่มีผลกดเรียกก่อนหรือหลังและไม่มีพนักงานประจำลิฟท์

          ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ ( DRIVE CONTROL )

          ใช้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟท์แบบ A.C.3 Phase induction Motor โดยใช้ระบบ  Variable Voltage Variable Frequence - VVVF With Feed Back Control ควบคุมการทำงานโดยที่  INVERTER UNIT และ PLUSE WIDTH MODULATION CONTROL (P.W.M.) จะทำหน้าที่ควบคุม การเปลี่ยนแปลง VOLTAGE  และ FREAQUENCY ของ POWER SUPPLY ที่จะจ่ายเข้ามอเตอร์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และมี MICRO COMPUTER ควบคุม PHASE ของ POWER SUPPLY ดังกล่าวด้วยวิธี VECTOR CONTROL การควบคุมในลักษณะนี้จะให้ผลการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรงมาก ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการเร่งความเร็ว การวิ่งด้วยความเร็วพิกัด ตลอดจนถึงการลดความเร็วเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และใช้กำลังไฟฟ้าที่จำเป็นน้อยที่สุดในการขับเคลื่อนมอเตอร์ ซึ่งจะทำให้การหยุดรับ-ส่ง ของลิฟท์เป็นไปอย่างนิ่มนวล

                                             

                            VVVF INVERTER CONTROL

        ระบบควบคุมการทำงาน ( OPERRATOIN CONTROL)